CONTOH PERCAKAPAN DALAM BAHASA ARAB

Percakapan Bahasa Arab 01: Perkenalan 1
Percakapan Bahasa Arab 02: Perkenalan 2
Percakapan Bahasa Arab 03: Kebangsaan 1
Percakapan Bahasa Arab 04: Kebangsaan 2
Percakapan Bahasa Arab 05: Profesi 1
Percakapan Bahasa Arab 06: Profesi 2
Percakapan Bahasa Arab 07: Keluarga
Percakapan Bahasa Arab 08: Silsilah Keturunan
Percakapan Bahasa Arab 09: Adzan Shubuh
Percakapan Bahasa Arab 10: Tempat Tinggal
Percakapan Bahasa Arab 11: Apartemen
Percakapan Bahasa Arab 12: Perabot Rumah
Percakapan Bahasa Arab 13: Pagi Hari
Percakapan Bahasa Arab 14: Libur
Percakapan Bahasa Arab 15: Pagi Hari Libur
Percakapan Bahasa Arab 16: Makan Pokok
Percakapan Bahasa Arab 17: Makanan
Percakapan Bahasa Arab 18: Makan Siang
Percakapan Bahasa Arab 19: Shalat Lima Waktu
Percakapan Bahasa Arab 20: Perjalanan Jauh
Percakapan Bahasa Arab 21: Adzan Ashar
Percakapan Bahasa Arab 22: Jadwal Pelajaran
Percakapan Bahasa Arab 23: Mahasiswi
Percakapan Bahasa Arab 24: Sekolah
Percakapan Bahasa Arab 25: Pekerjaan
Percakapan Bahasa Arab 26: Cita-Cita
Percakapan Bahasa Arab 27: Guru Wanita
Percakapan Bahasa Arab 28: Kamus
Percakapan Bahasa Arab 29: Di Pasar
Percakapan Bahasa Arab 30: Pakaian
Percakapan Bahasa Arab 31: Cuaca
Percakapan Bahasa Arab 32: Ke Luar Negeri
Percakapan Bahasa Arab 33: Dari Luar Negeri
Percakapan Bahasa Arab 34: Antara Desa dan Kota 1
Percakapan Bahasa Arab 35: Hobi
Percakapan Bahasa Arab 36: Pameran Hobi
Percakapan Bahasa Arab 37: Perguruan Tinggi
Percakapan Bahasa Arab 38: Biro Perjalanan
Percakapan Bahasa Arab 39: Di Bandara
Percakapan Bahasa Arab 40: Tas Jinjing
Percakapan Bahasa Arab 41: Libur Ramadhan
Percakapan Bahasa Arab 42: Umrah
Percakapan Bahasa Arab 43: Haji
Percakapan Bahasa Arab 44: Di Rumah Sakit
Percakapan Bahasa Arab 45: Demam
Percakapan Bahasa Arab 46: Dari Dokter
Percakapan Bahasa Arab 47: Hari Raya
Percakapan Bahasa Arab 48: Bepergian di Waktu Libur
Percakapan Bahasa Arab 49: Mengisi Liburan
Percakapan Bahasa Arab 50: Madu Mengandung Obat
Percakapan Bahasa Arab 51: Ke Dokter
Percakapan Bahasa Arab 52: Manusia Butuh Istirahat
Percakapan Bahasa Arab 53: Bagaimana Kita Berlibur
Percakapan Bahasa Arab 54: Pilihlah Perempuan yang Baik Agamanya
Percakapan Bahasa Arab 55: Begadang di Luar Rumah
Percakapan Bahasa Arab 56: Antara Desa dan Kota 2
Percakapan Bahasa Arab 57: Jalan ke Universitas
Percakapan Bahasa Arab 58: Bergabung di Universitas
Percakapan Bahasa Arab 59: Peradaban Muslimin
Percakapan Bahasa Arab 60: Mencari Pekerjaan

Iklan